fietsenwinkel stella
fietsenwinkel bol.com
fietsenwinkel profibike.nl
fietsenwinkel superfietsen.nl
fietsenwinkel premiumbikes.nl

Slag uit een fietswiel halen

Om de slag uit een fietswiel te halen zet je de fiets op z’n kop. Met het kale wiel (zonder band) in het frame, zodat je al draaiend aan het wiel goed kan zien waar de afwijking in het wiel zit. Met het wiel in deze positie kan ook goed worden gezien of er qua hoogte een ‘deuk’ in het wiel zit: Door aan de zijkant naar het draaiende wiel te kijken kun je al snel te zien of er een ‘deuk’ zit in het wiel: de hoogteslag. Een breedteslag is snel te zien door vanaf de bovenkant van op het draaiende wiel te kijken. Het wiel zal min of meer waggelen van links naar rechts. Om heel precies te richten, zeker voor wielen van racefietsen, kan het handig zijn om een wielrichter aan te schaffen.

Velgen vrij maken
Omdat de velg nu toch kaal is, kan eventueel ook met behulp van een goed passende schroevendraaier de spaaknippel vanuit de binnenkant van de velg ingedraaid (naar rechts, de spaak korter maken) en uitgedraaid (naar links, de spaak langer maken) worden. Uiteraard ligt het gebruik van de spaaksleutel als gereedschap het meest voor de hand, maar bijvoorbeeld bij gebrek aan een dergelijk stuk gereedschap is het verstellen van de spaaknippel van binnenuit, met de schroevendraaier, een oplossing. Let er overigens bij het gebruik van de spaaknippel wel op, dat deze goed past, daar anders de nippel rondom zal slijten en niet meer versteld zal kunnen worden. Én let er bij het gebruik van de schroevendraaier op, dat de nippel niet door de schroefbeweging wordt beschadigd, wat het velglint en daarna ook de binnenband zou kunnen beschadigen, hetgeen weer een lekke band tot gevolg kan hebben!

Breedteslag velg

Wanneer er sprake is van breedteslag neem dan de spaak die in het midden van de afwijking én aan diezelfde kant zit en draai deze om te beginnen iets (een kwart slag) naar links, teneinde de spaak langer te maken. Doe hetzelfde met de spaak aan de andere kant, maar draai deze eenzelfde slag naar rechts: Deze spaak zal iets korter worden en de velg naar zich toe trekken. Ga na of dit voldoende effect sorteert en draai aan het wiel om te kunnen zien of de situatie is verbeterd. Als hulpmiddel kan de plek van de afwijking met een stickertje of iets dergelijks worden gemarkeerd, zodat er wel aan de juiste nippels wordt gedraaid. Mocht de afwijking over meerder paren spaken verdeeld zitten, doe dan met deze paren hetzelfde als met het eerste paar. Verstel ze voorzichtig en maak niet direct te grote slagen. Oftewel :’Kwartje voor kwartje’!

Hoogteslag velg

Verstel de spaken zodanig, dat ze qua spanning overeen komen met de overige spaken, immers wanneer spaken te strak worden getrokken zullen ze de velg naar binnen trekken, waardoor hoogteslag, oftewel de ‘deuk’ in de velg verschijnt. Deze hoogteslag kunnen we terugbrengen door de spaken meer ruimte te geven: Derhalve paarsgewijs naar links draaien, waardoor de velg ruimte zal krijgen om de ronding weer te vinden, waardoor de ‘deuk’ zal verdwijnen. Het is, voordat er met de slag wordt begonnen, aan te raden om te trachten om die spaken die een afwijkende spanning vertonen op gelijke spanning met de rest van de spaken te zetten. Dit zal al het nodige resultaat opleveren. Mocht de spaak aan de rechterkant de flens ingaan, dan is de bewerking moeilijker, en zal allereerst de cassette moeten worden verwijderd. Hoe dit dient te gebeuren, wordt in cassette vervangen behandeld.

Terugplaatsen fietswiel
Het weer terugplaatsen van het wiel zal in omgekeerde volgorde van het verwijderen van het wiel, ongetwijfeld weinig problemen opleveren, maar zorg er wel voor dat de snelspanner van het bewuste wiel wel met enige moeite wordt dichtgedrukt, zodat het wiel goed vast komt te zitten. Er zijn diverse fietsenwinkels in Limburg en Maastricht die hierbij kunnen ondersteunend.

Plaats een reactie